O projektu

Firma Novodobá Sanitka® byla založena dne 1. 11. 2011. Od té doby díky úspěchům navazuje spolupráce s nemocnicemi, poliklinikami a jinými zdravotnickými zařízeními po celé ČR. Franchisové licence jsme začali udělovat od 1. 5. 2013.

Poskytujeme přepravu pro nemocné, kteří nemají od lékaře nárok na sanitní zdravotnickou přepravu a potřebují se dopravit k lékařům, do nemocnic, lázní nebo naopak ze zdravotnických zařízení zpět domů. Jsme zde i v případě, že pacienti čekají na sanitní přepravu dlouhé hodiny, poté volají nám.

Poskytujeme přepravu nemocným, handicapovaným, seniorům, ale také např. maminkám s dětmi., ale rádi Vám také dopravíme Vaše mazlíčky na veterinu.

Máme závazný etický kodex

 

Etický kodex:

Franchisant je při výkonu franchisové licence povinen při veškerém jednání navenek, tj. zejména s klienty, ale i se všemi dalšími třetími osobami, dodržovat následující zásady:

  • chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi klienty i třetími osobami slušně, korektně a s porozuměním, a respektovat jejich důstojnost;
  • vystupovat vstřícně a přátelsky, chovat se taktně, ochotně, korektně, ohleduplně a odpovědně;
  • vždy usilovat o vysoký profesionální a etický standard poskytování služeb z jeho strany,
  • zajistit, co nejkomfortnější přepravu klientů, a to zejména s ohledem na jejich věk a zdravotní stav;
  • zajistit, co nejbezpečnější přepravy klientů, a to zejména uzpůsobením provozu vozidla zdravotnímu stavu a dalším potřebám klienta, a dále uzpůsobením provozu vozidla podmínkách na pozemních komunikacích a povětrnostním podmínkám;
  • respektovat a chránit soukromí klienta, a to zejména zachováním mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se klienta, o kterých se franchisant dozvěděl, stejně jako zachováním mlčenlivosti o zdravotním stavu klienta;

 

 

Doprava se nevztahuje na osoby, kterým jsou poskytovány zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 při přepravě mezi poskytovateli zdravotní péče nebo k poskytovateli zdravotní péče a zpět, je-li to nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních služeb." V takovém případě volejte standartní sanitku. V žádném případě nenahrazujeme sanitní vozy. Veškeré naše služby jsou poskytovány v režimu Živnostenského zákona! 

 

.