Píší o nás

Píší o nás

Časopis Zdraví 04/2015 - Cestování trochu jinou sanitkou

 

Houkající sanitní vůz řítící se uli cemi opravdu nejčastěji veze pacienta, který nutně potřebuje
rychlou lékařskou pomoc. Ovšem převoz sanitkou, i když ne tak rychlý a se zapnutou sirénou, často potřebují i lidé, kteří se mají k lékaři dostavit pouze na vyšetření nebo kontrolu a nemají jinou možnost, jak se na místo určení dostat. Ti by mohli vyprávět, jak dlouho na odvoz čekají a jaké jsou s ním mnohdy potíže. "V posledních letech zdravotní pojišťovny podporu těchto transportů omezují, a tím narůstá počet osob, které mají s přepravou k lékařům problém," potvrzuje Dita Freibergová, která už přes rok provozuje služby Novodobé Sanitky. Podle ní problémy s dopravou stále častěji řeší i relativně zdraví senioři, kteří občas potřebují k lékaři pro předpis a do lékárny pro léky, stejně jako handicapovaní lidé jakéhokoliv věku.

SANITKA JE
V DOBRÝCH RUKOU

Když v roce 2011 Romana Tvarůžková za- 
kládala firmu s názvem Novodobá Sanitka, 
věřila v její úspěch, a nemýlila se: už o rok 
později zvítězila v soutěži Podnikatel roku. 
Od května 2013 začala firma udělovat fran- 
chisové licence, ale v roce 2014 musela zakla- 
datelka firmu ze zdravotních důvodů prodat. 
Novou majitelkou se stala Dita Freibergová z Teplic, která Novodobou Sanitku nejen 
úspěšně provozuje dál, ale rozšiřuje její působ- 
nost do dalších míst naší republiky - dnes už 
funguje na dvaceti sedmi místech - a míří i do zahraničí. A co vedlo současnou maji- 
telku firmy k podnikání v tomto oboru? 
"Celý život jsem pracovala ve zdravotnictví, 
řadu let na záchranné službě v Teplicích, a pak ve vedení jedné malé nemocnice na severu Čech. V obou případech jsem se setká- 
vala s problematikou přepravy pro ne- 
mocné," vysvěduje paní Freibergová.

SANITKA VĚTŠiNOU 
SIGNALIZUJE, ŽE NĚKDO 
MÁ ZDRAVOTNÍ POTíŽE, 
MNOHDY MU JDE 
DOKONCE O ŽiVOT.

NEMUSÍ TOMU TAK BÝT 
VŽDYCKY.

SLUŽBY NAVÍC - BEZ 
PŘíPLATKU!

Manžel Dity Freibergové odešel po patnácti le
tech ze záchranné služby a začal provozovat 
franchisu v Teplicích. Za rok ji uvedl do plného provozu a získal klienty, kteří tyto služby 
využívají pravidelně, a není se čemu divit. Personál je nejen patřičně vyškolený, ale, jak se 
shodují všichni zákazníci, navíc velmi ochotný 
Sanitka odveze klienta, kam potřebuje, a pak 
ho pochopitelně bez problémů doveze domů. 
Když potřebuje, cestou mu osádka vozu po- 
může s nákupem, vyzvedne léky v lékárně a doprovodí ho až do byru. Přitom za tyto 
služby navíc se neplatí žádný příplatek!

Soubory ke stažení