Přeprava nemocných už není problém

 

Všichni ti, kteří se starají o chronicky nemocné či mají na starosti imobilní rodiče, pra- rodiče nebo své blízké, zvláště pokud jsou na jejich péči úplně sami, mně dají zapravdu, že doprava nemocného do zdravotnického zařízení na kontrolu nebo vyšetření, a potom zpět domů, bývá často problém. Obtíže s vypisováním sanitek, na které často pacient nemá nárok, potom jejich objednávání, dlouhé čekací doby na dojezd způsobí, že se nemocný bojí často více transportu než samotné návštěvy u lékaře. Vlastní doprava či taxi také není zrovna nejlepším řešením, zvláště pokud se jedná o imobilního pacienta a zůstali jsme na vše sami, nebo je nás sice na péči více, ale jako rodina jsme vytíženi pracovně i časově. V takovém případě se nebojte zavolat Novodobou sanitku.

Firma Novodobá sanitka, s.r.o. byla založena 1. 11. 2011 a je to úspěšná firma nemající na českém trhu konkurenci. Úspěšně navazuje spolupráci s nemocnicemi, poliklinikami a jinými zdravotnickými zařízeními po celé ČR.

Společnost Novodobá Sanitka s.r.o. se zaměřuje na přepravu nemocných, handicapovaných, seniorů, maminek s dětmi a obecně veškerých osob, které se potřebují dostat do a ze zdravotnických zařízení, a nemají nárok na přepravu prostřednictvím sanitních vozů, a jsou nuceni hledat jiné způsoby dopravy. Projekt Novodobá sanitka se specializuje právě na zajištění potřeb těchto osob. Klienti si veškeré služby hradí z vlastních prostředků, přičemž jim oproti klasickým taxislužbám je vedle samotné přepravy zajištěno také poskytnutí všestranného doprovodu, asistence před i po přepravě, a také dalšího servisu dle jejich přání, a to vše zdarma. Cílem rozhodně není konkurovat sanitním vozům či dokonce nahrazovat jejich odborné zdravotní služby. Novodobá sanitka naopak usiluje o poskytnutí pře- pravních služeb klientům, jejichž zdravotní stav nevyžaduje tuto odbornou přepravu, a kteří zároveň uvítají spolehlivou, kvalitní a stálou možnost komfortní přepravy. Proto služby poskytují vhodnými osobními vozy s proškoleným a vstřícným řidičem. Vozidla splňují veškeré bezpeč- nostní standardy, jsou vybavena příslušnými pomůckami typu invalidních vozíků či dětských sedaček. V posledních měsících byly zavedeny i postřiky ochrannými nano- technologiemi pro zajištění vysokých hygienických standardů. Doprovodné služby mají klientům zároveň všestranně usnadnit jejich cestu do zdravotnického či jiného zařízení, a to přinejmenším doprovodem od dveří jejich bydliště až k příslušné ordinaci či jejich lékaři.

Pro starší spoluobčany má Novodobá

Sanitka vytvořenu speciální nabídku Senior- servis. Ta obsahuje například přepravu a doprovod na úřady či poštu, kde jim je zajištěna pomoc vyřídit potřebné záležitosti, dále je nabízena  pomoc při zajištění nákupů, a stejně tak seniory rádi přepravují seniory za jejich rodinou či přáteli. Součástí služby Senior servis je opět veškerá asistence, která je pro seniory nenahraditelná.

Projekt Novodobá sanitka funguje na franchisovém systému tvořeném k dnešnímu dni celkem 28 pobočekami po území celé České republiky. Tento franchisový systém má nastaven jednotný koncept poskytování služeb, který zajišťuje vysoký a jednotný standard na všech pobočkách, a to včetně dodržování etického kodexu všemi franchisanty. V tomto ohledu představuje Novodobá sanitka jedinečný projekt garantující klientům stejnou kvalitu a rozsah služeb bez ohledu na konkrétní pobočku a přepravce.

Franchisová licence začala Novodobá sanitka udělovat od 1. 5. 2013. Zájem o franchisové licence je obrovský a firma se začíná rozrůstat na Slovensko a do Polska. Poptávka zájemců o licenci na Master licenci je i nadále velká. Dalšími plány jsou rozvoj franchisy Novodobé sanitky také v zemích EU.

 

Pobočka

E-mail

Kontakt

Jméno

Ostrava

milena@novodobasanitka.cz

604 960 416

M. Machů

Ostrava-Poruba

poruba@novodobasanitka.cz

604  900 793

I. Sláčalová

České Budějovice

ceskebudejovice@novodobasanitka.cz

604 960 275

D. Klein

Karlovy Vary

karlovyvary@novodobasanitka.cz

604 960 419

R. Hajský

Frýdek-Místek

frydek-mistek@novodobasanitka.cz

604  960 378

P. Matýsek

Jihlava

jihlava@novodobasanitka.cz

736 706 803

Generace Vysočina

Kladno

kladno@novodobasanitka.cz

604 960 437

Ing. J. Šiffner

Blansko

 blansko@novodobasanitka.cz

605 952 909

V. Srba

Olomouc

 olomouc@novodobasanitka.cz

732 301 691

D. Pospíšilová

Opava

opava@novodobasanitka.cz

732 301 616

Bc. D. Václavík

Teplice

teplice@novodobasanitka.cz

605 952 202

Z. Viktora

Třinec

trinec@novodobasanitka.cz

605 952 589

V.Szurman

Frýdlant nad Orlicí

frydlant@novodobasanitka.cz

731 747 913

V. Klimánek

Ústní nad Labem

usti.nl@novodobasanitka.cz

736 242 471

A. Sloupová

Liberec

liberec@novodobasanitka.cz

605 160 424

J. Novák

Litoměřice

litomerice@novodobasanitka.cz

731 080 470

R. Oliva

Praha

praha@novodobasanitka.cz

608 404 040

Pražská sanitka s. r. o.

Havlíčkův Brod

h.brod@novodobasanitka.cz

731 080 469

J. Petr

Beroun

beroun@novodobasanitka.cz

732 690 347

M. Klomínský

Tábor

tabor@novodobasanitka.cz

732 719 336

K. Radoš

Most

most@novodobasanitka.cz

736 242 581

Ing. V. Škaloud

Pardubice

pardubice@novodobasanitka.cz

607 607 086

P. Marvoň

Chrudim

chrudim@novodobasanitka.cz

737 972 393

MATFEI v. o. s.

Jindřichův Hradec

j.hradec@novodobasanitka.cz

737 970 848

L. Kocourek

Fotogalerie

056.jpg
Lékařský magazín B.O.D.Y.